اردوی بافت قدیم مشهد

باماهمراه باشید با مشهدگردی

زمان:سه شنبه 95.1.24 دختران  و پنجشنبه 95.1.26  ساعت 8 الی 12

اولویت با دانشجویان شهرسازی معماری

جهت ثبت نام به واحد فرهنگی یا با شماره تماس 38218840 تماس حاصل فرمایید.


کارگاه شاهنامه پژوهی

موضوع:  خوانش وپژوهش شاهنامه

  بررسی و تحلیل مثنوی معنوی مولانا

باحضور استاد محترم دکتر خیرآبادی

زمان: دوشنبه ها ساعت 12 کلاس 102

 


اصول دوازده گانه در سیره سیاسی امام محمدباقر(ع)

گروه اندیشه
1-یکی از مهم ترین ویژگی های زمانه ما فروریختگی مرزها و آشوب زدگی ذهن هاست. در فزایندگی بی امان داده های هوش بشری، هر گمانه ای به ترازوی نقد سنجیده می شود و هر نگره ای به مواجهه با عرصه های دگرگون شونده فهم می رود.در این میان، جامعه ما ایستاده بر فراز استوارترین بنیادهای دینی و آیینی به درنگی ژرف تر در حافظه تاریخی خویش نیازمند است.تردیدی نیست که از مهم ترین شاخصه های نظام جمهوری اسلامی، ارائه الگوی حکومت دینی مبتنی بر تفکرات ولایت محور شیعی و سیره سیاسی پیشوایان معصوم در دوران حاکمیت سیاسی آن بزرگواران بوده است؛ هرچند سیره سیاسی معصومان(ع) به دوران حاکمیت آن بزرگواران که بسیار هم کوتاه بود، اختصاص ندارد و بررسی سیره سیاسی معصومان غیرحاکم نیز در جای خود بسیار مفید و راهگشاست.ما بر این باوریم که اسلام به منزله خاتم ادیان الهی و آخرین فرمان دینی خدا به رسول خویش، برنامه مشخصی را در جهت تأمین نیازهای جسمی و روحی و نیز زندگی مادی و معنوی بشریت بیان کرده که تنظیم مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی، بخش مهمی از آن را تشکیل می دهد.سیره عملی رسول اکرم(ص) در مدینه گویای تشکیل امت اسلامی از راه تأسیس حکومت و اداره جامعه مومنان است که بر دو استراتژی مبتنی بود؛ یکی استراتژی تثبیت قرآن در تاریخ و دوم، استراتژی تأسیس جامعه جهانی تراز قرآن و تلاش همه ائمه طاهرین به حفظ و صیانت از این یادگار الهی رسول خدا اختصاص یافته و جان های بسیاری در این راه و به منظور احقاق حق و اصلاح اوضاع سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی فدا شده است.

 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  صفحات