وفات خديجه كبراي تسليت باد

وفات خدیجه کبرا، همسر و هم سِرِّ رسول خدا، بزرگ بانوی رنج و صبر و دعا را تسلیت می گوییم!


سومين جلسه كارگاه آرامش ، شادي وموفقيت درپرتوانسان شناسي

سومين جلسه كارگاه استادشجاعي كه در دو كارگاه يكي مورخ دوشنبه94/3/25 ساعت 18:30 و ديگري در روزبعد سه شنبه 94/3/26 ساعت 9صبح در سالن همايش موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري با حضور جمعي از اساتيد و كاركنان و...برگزار گرديد.

 


ياقائم آل محمد

الا یا ایها المهدى، مدام الوصل ناولها
که در دوران هجرانت بسى افتاد مشکلها
 


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  صفحات