- اصول دوازده گانه در سیره سیاسی امام محمدباقر(ع)

- السلام علیک یا محمد بن علی ایها الباقر

- امام حسن عسکری؛ نگین درخشان بر تارک سامرا

- جشن میلاد حضرت محمدمصطفی (ص)و امام صادق(ع)