- جشن میلاد حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع)

- جشن میلاد حضرت علی(ع)