- دوره «تدبردرقرآن»

- جوان از ديدگاه قرآن

- سی و یکمین جشنواره ملی قرآن وعترت دانشجویان سراسر کشور

- محفل انس با قرآن كريم

- قرآن

- كارگاه تدبري در قرآن

- سي امين جشنواره ملي قرآن وعترت دانشجويان سراسر كشور