- دانشجوی مسلمان آمریکایی که با حجابش اسلام را تبلیغ می کند

- حجاب و امنيت اجتماعي

- ميزان ارزشي

- جايگاه حجاب در زندگي

- شعر