- جشن میلاد حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع)

- جشن میلاد امام زمان(عج)

- جشن میلاد حضرت علی(ع)

- دومین جشنواره داستانی رضوی

- جشن ميلاد حضرت علي (ع)

- جشن ميلاد حضرت زينب (س)

- سي امين جشنواره ملي قرآن وعترت دانشجويان سراسر كشور