- دیدار با خورشید در انتهای شب

- دهه فجر گر امی باد

- مختصری از زندگی شهید دکتر بهشتی

- بزرگداشت انقلاب