- سومين جلسه كارگاه آرامش ، شادي وموفقيت درپرتوانسان شناسي

- بزرگداشت روز استاد

- كارگاه آرامش،شادي و موفقيت در پرتوي انسان شناسي

- بزرگداشت روز استاد

- كارگاه آرامش،شادي و موفقيت در پرتوي انسان شناسي