جنگ نرم دشمن؛ واقعیتی انکارناپذیر

وقتی باوری تغییر پیدا کرد طبیعی است که افکار گذشته از ذهن پاک و افکار دیگر جایگزین می‌شود که بتواند باورهای جدید شکل گرفته در ذهن را کانالیزه و دسته‌بندی کند.


تخریب ادبیات فارسی توسط نسل جدید

هجمه شبكه‌هاي مجازي به پيكره زبان فارسي

 

 با ظهور شبكه‌هاي مجازي همه چيز تحت تاثير سرعت و انقلاب‌هاي اجتماعي و فرهنگي اين ابزار جديد قرار گرفت؛ به‌صورتي‌كه ديگر سن و سال و شناخت اهميتي ندارد هركس در هر جايگاه و موقعيتي مي‌تواند خود به يك رسانه تبديل شود.

گروه فرهنگ و هنر فرهنگ نیوز ، معصومه طاهری : در نيمه نهايي خنداننده برتر برنامه «خندوانه» جواد رضويان كمدين شناخته شده درابتكاري موضوع جالبي را محور استندآپ خود قرار داد كه كم و بيش دغدغه بسياري از اهالي فرهنگ است؛ يعني تغييرات نرم زبان و ادبيات فارسي. هرچند رضويان نتوانست آن طور كه بايد و شايد به اين موضوع ورود كند و به آنچه نگراني‌هاي امروز است به‌خوبي بپردازد اما در كل از اجراي رضويان مي‌شد به راحتي لمس كرد آسيب‌هايي هستند كه بدجور گريبانگيرزبان فارسي شده‌اند و نياز به نگاهي جدي و بنيادين دارد. متاسفانه اين روزها در اغلب نوشته‌هاي شبكه‌هاي مجازي، به صورت شوخي و جدي شاهد تغييرات ادبياتي هستيم كه جاي بسي تامل است. 

 


   1