- مسابقه حکمت های نهج البلاغه

- مسابقه کتابخوانی

- دومین جشنواره داستانی رضوی

- مسابقه كتابخواني در سايه سار كوثر