- فراخوان مسابقه شعر دانشجویی

- فراخوان هجدهمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهيان