- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعى از دانشجویان