مناجات نامه

مناجات نامه


تاریخ خبر : ۱۲-۰۳-۹۴    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

الهی نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان.


الهی ضعیفان را پناهی. قاصدان را بر سر راهی. مومنان را گواهی. چه عزیز است آن کس که تو خواهی...

الهی در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی. پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی. خواجه عبدالله انصاریپرتال فرهنگی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری