خــــــــــــودنمايي در خــيابان، شلختــــــــــــــــه در خــانه


تاریخ ثبت : ۱۲-۰۳-۹۴    موضوع : مقالات    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۲۰۱۴

اگر بگوييم برخي از دختران و زنان به نوعي وابسته لوازم آرايشي خود هستند، شايد سخني به گزاف نگفته باشيم؛ اين دسته از زنان محال است جايي بروند و آرايش را فراموش کنند! حتما دختراني را مي شناسيد که حتي اگر قرار باشد دقايقي به بيرون از منزل بروند، چند برابر اين زمان را در منزل صرف آرايش کردن مي کنند. حتما شنيده ايد که زنان ايراني در زمينه آرايش، رتبه دوم را در دنيا به خود اختصاص داده اند و از نظر مصرف مواد آرايشي نيز در منطقه خاورميانه در جايگاه نخست ايستاده اند!


روز گذشته دکتر فرشته روح افزا، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در همايشي با بيان اينکه زن، خانواده و مدل زندگي زنان در حال حاضر در کشور با هجمه هاي فراواني رو به رو است، اظهار کرد: خودنمايي يک نوع بي هويت شدن است که در حال حاضر از مهم ترين مسائل جامعه ماست. به گزارش ايسنا وي افزود: اگر زن در جامعه ما به جايگاهي رسيده که بايد به آرايش و خودنمايي بپردازد، مشخص مي شود که نيازمند يک نگاه و توجه است که دست به اين اقدامات مي زند؛ اقداماتي که هيچ گاه ارزشمند نيست و با اين عمل به زندگي ديگران چنگ مي زند. اين نوع رفتار در اجتماع ما رو به افزايش است و کسي به منشاء اين نوع رفتارها حساسيت نشان نمي دهد.

 وقتي محيط هم تاثير گذار است

 «الکساندر ماري»، در طبقه‌بندي بيست گانه نيازها، «نياز به خودنمايي» را مطرح و آن را اين طور تعريف مي‌کند: «نياز به خودنمايي يعني خـود را طـرف تـوجه قرار دادن، روي ديگران تأثير گذاشتن، ديگران را تحريک کردن، کنجکاوي آنها را برانگيختن و آنها را سرگرم کردن».

 اين روانشناس فرانسوي، بيان مي‌کند که رفتار شخص فقط از نيازها يا انگيزه‌هاي دروني او ناشي نمي‌شود، بلکه محيط زندگي او و نوع نگاه او به آن محيط نيز در اين رفتار مؤثر است.

 افراط و تفريط در آراستگي

 خودنمايي گرايش افراطي در حوزه آراستن است. به اين معنا که هر چيزي که در اعتدال و تناسب ذوقي و زيبايي قرار مي گيرد اگر به شکل افراط به آن پرداخته شود به عنوان خودنمايي مطرح مي شود. چنان که شلختگي، تفريط در حوزه خروج از اعتدال و تناسب است. خودنمايي و شلختگي هر دو مذموم و ناپسند است. در آموزه هاي قرآني انسان کامل در حوزه شناختي و رواني، انسان معتدل است که رفتاري ميانه در همه حوزه ها از خود بروز مي دهد.

 پيامدهاي جلوه گري زنان

 انسان به طور طبيعي به آراستن و نشان دادن خويش گرايش دارد. خاستگاه و ريشه اين تمايل انساني را بايد در کمال گرايي انسان جست. به اين معنا که انسان به طور طبيعي به زيبايي گرايش دارد و فطرت و طبيعت وي او را به اين سو مي کشاند، اما اين آراستگي وقتي به حالت افراط در مي آيد، شکل خودنمايي به خود مي گيرد که پيامدها و خطراتي را براي فرد و جامعه به همراه دارد. تبرج و جلوه گري زنان در جامعه موجب بروز ناهنجاري هاي رفتاري و فروپاشي خانواده ها مي شود؛ از اين روست که قرآن بر زنان واجب کرده است که هنگام رو به رو شدن با مردان بيگانه و نامحرم از خودنمايي و تبرج و به چشم آمدن، خودداري ورزند. (نور آيه 60 و احزاب آيه 33) زناني که خود را مي آرايند و به آرايش تبرجي و خودنمايي درمي آيند، امنيت اخلاقي جامعه را با مشکل مواجه مي کنند. زنان با اين گونه رفتار و در چشم آمدن موجب مي شوند که نگاه هاي هرزآلود مردان بيمار به سوي آنان جلب شود و خانواده ها با بحران و اختلافات دروني مواجه شوند.

نقش آراستگي در جلب رضايت همسران

 برخي از مردان از ناآراسته بودن همسر خود در منزل گلايه دارند. آن ها مي گويند: همسرم خانم خوبي است، به بچه ها به خوبي رسيدگي مي کند، دستپختش حرف ندارد و ... اما در خانه، ظاهرش تفاوتي با يک خدمتکار ندارد!

 اما در مبحث «زيبايي» زن و شوهر، يک اشتباه اساسي وجود دارد؛ اين که به اشتباه تصور کنيم، زيبايي انسان فقط و فقط در چهره و ظاهر او خلاصه مي شود، در حالي که بين «زيبايي» و «جذابيت» تفاوتي محسوس وجود دارد. آنچه يک زن يا مرد را در چشم همسرش زيبا و دوست داشتني جلوه مي دهد، جذابيت است که ما از آن به «زيبايي باطني» ياد مي کنيم و آنچه در صورت و قيافه فرد هويداست «زيبايي ظاهري» نام دارد. عده اي از افراد با نااميدي و به اشتباه معتقدند چون زيبايي ظاهري نداريم پس هرگز جذابيتي نخواهيم داشت اما در ادامه مطلب خواهيد ديد که اين باور نادرست است. جذابيت شما اين گونه به چشم همسرتان مي آيد:

 1- خودتان را دوست بداريد و «اعتماد به نفس» داشته باشيد: جالب است بدانيد بسياري از خانم ها قبل از اين که ظاهر نازيبايي داشته باشند، اعتماد به نفس بالايي براي «دوست داشتن خود» ندارند و اين ضعف در اعتماد به نفس مستقيما روي نگرش همسرشان نسبت به جذابيت آن ها تاثير مي گذارد. اين دسته از خانم ها به طور معمول از توجه به زيبايي خود گريزانند. فراموش نکنيد احترام به خود و توجه به زيبايي، آراستگي، تناسب اندام و سلامت جسم و روح لازمه زندگي هر فردي است. برخلاف باور اشتباه برخي از خانم ها، مردها لزوما با صورت و ظاهر همسرشان درگير نيستند بلکه همين قدر که مي بينند همسرشان به «خودش» احترام مي گذارد، در نظر آن ها زيبا جلوه مي کند. در واقع در اين صورت به طور غير مستقيم نيز نشان مي دهيد که به خاطر همسرتان تلاش مي کنيد تا ايده آل او شويد.

 2- بعد از به دست آوردن او هم نبايد دست از تلاش براي جذابيت و زيبايي برداريد: بسياري از افراد بعد از آن که ازدواج مي کنند، به ظاهر خود اهميت نمي دهند و با اين باور نادرست که چه زيبا و آراسته باشم و چه نه، ديگر او مرا به همسري برگزيده است، به خواسته هاي همسرشان مبني بر آراستگي و اهميت و رعايت بهداشت بي اعتنايي مي کنند! به خاطر داشته باشيد دوست داشتن امري مستمر و جاري است و نيازمند رسيدگي هميشگي . چطور امکان دارد نسبت به کسي که عاشقانه دوستش داريد، بي تفاوت باشيد. يک مرد زماني که متوجه بي توجهي شما نسبت به ظاهرتان مي شود با قطعيت به اين نتيجه مي رسد که يا خودتان را دوست نداريد يا او را دوست نمي داريد.

 3- با ارتقاي اين ويژگي ها جذاب تر باشيد: بيشتر مردها داراي روحيه هيجان خواهي و ماجراجويي هستند. پاسخگويي به چنين خواسته هايي همانطور که عنوان شد صرفا با زيبايي ظاهري محقق نمي شود بلکه در اين زمينه قدرت «جذابيت» زن که عبارت است از: هوش و ذکاوت، خلاقيت مناسب براي تغيير گاه به گاه سبک زندگي و ايجاد تنوع، دوست داشتن و احترام به خود، اعتماد به نفس، خوش خلقي، خوش بيني و محبت کردن به همسر، قدرت همفکري و تصميم گيري، شوخ طبعي و پر نشاط بودن در منزل، برقراري روابط زناشويي مطلوب، توجه به آراستگي حتي اگر واجد زيبايي نباشد ، با سليقه بودن و ... حرف اول را مي زند.

 نکته: مسئله آراستگي و توجه به جذابيت صرفاً به خانم ها مربوط نمي شود و آقايان نيز هرچند با فشار کاري زياد روبه رو باشند، براي حفظ زندگي مشترک و کيفيت بخشيدن به روابط زناشويي خود بايد بهداشت فردي و توجه به آراستگي را جدي بگيرند.کلمات کلیدی : جذابيت ، آراستگي ، تميزي ، محيط ، اقبال

   پرینت مطلب

ثبت نظر