منجات نامه


تاریخ ثبت : ۲۰-۰۳-۹۴    موضوع :     امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۲۰۶۰

الهی چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم و چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم خاک بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم و شیطان را شاد

 


الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو

الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم

الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .

الهی ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم بخواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب گاهی در آتش می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق . خواجه عبداللّه انصاریکلمات کلیدی : مناجات ، نامه ، خواجه عبدالله ، اقبال

   پرینت مطلب

ثبت نظر