13آبان سالروز تسخير لانه جاسوسي آمريكا و روز دانش آموز


تاریخ ثبت : ۱۳-۰۸-۹۴    موضوع : اخبار    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۶۸۳

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه سال 1357 شاهد روي كار آمدن دولت موقت به نخست وزيري مهندس بازرگان در ايران بوديم.اين دولت داراي اعضائي بود كه عمدتا داراي گرايشات فكري غربگرا و متمايل به نظام ليبرال سرمايه داري غرب بودندوبه همين خاطر به دولت موقت ليبرال معروف گرديد.از آنجائي كه دولت موقت سياست تمايل به غرب را اساس كار خود قرار داده بود.


بنابراين از نفوذ ايدئولوژي كمونيسم و سوسياليسم شرق به رهبري شوروي به داخل كشور ميترسيد.بنابراين دولت موقت از آمريكا در خواست مبادله اطلاعات سري بر ضد شوروي را داشتندو همچنين از آمريكا خواستند كه فعاليت مستشاران نظامي آمريكا در ايران را تمديد كند.اين در حالي بود كه اين سياست با شعار اصلي انقلاب اسلامي كه نشئت گرفته از تراوش فكري پاك و ناب حضرت امام در سياست خارجي ((نه شرقي نه غربي جمهوري اسلامي ))بود ،در تضاد كامل بود.طبق اسناد شماره يك تا شش جلد 16لانه جاسوسي، در يكي از ملاقاتها پيشنهادات ذيل از طرف دولت آمريكا به دولت موقت داده شد كه در دولت موقت مورد بررسي قرار گرفت.

 

1- ارتقاي سطح روابط ديپلماتيك تا حد سفير
2- تمهيد ملاقات با امام توسط دولت موقت
3- توسعه پايگاه هاي خبري آمريكا در ايران
4- جلب افكار عمومي نسبت به آمريكا و فرو نشاندن احساسات ضد آمريكائي
5- استمرار فروش نفت از سوي ايران
6- تشكيل احزاب ملي و اجازه فعاليتهاي مربوط به حقوق بشر از سوي آمريكا در ايران.

دولت موقت در راستاي فراهم كردن بستر وابستگي ايران به آمريكا اقداماتي را نيز انجام داد كه از مهمترين آنها عبارت بودند از:
  1-
لغو بسياري از قراردادهاي نظامي
  2- انتقال نظاميان به محل سكونتشان
  3- پيشنهاد پس دادن هواپيماهاي پيچيده اف 14 به آمريكا.
مهمتر از همه در راستاي همين تمايل به غرب ،ملاقاتهاي ديپلماتيكي بين آمريكائي ها و مقامات ايراني صورت گرفت.تمامي اين دلايل حاكي از استمرار سياست خارجي قبل از انقلاب در بعد از انقلاب و در دوره حاكميت ليبرالها در ايران است.در نتيجه اين فعاليتهاي دولت موقت براي وابستگي مجدد ايران به غرب و آمريكا ،گروهاي انقلابي مقابله مستقيم خود را با اين اقدامات دولت موقت شروع كردند كه اساسي ترين و محوري ترين آن حمله به سفارت آمريكا به عنوان لانه و مركز عملياتي جاسوسي عليه نظام ،در 13 آبان سال 58توسط دانشجويان پيرو خط امام(ره) بود.اشغال سفارت آمريكا پيامدهاي بسيار مثبتي براي انقلاب و ايران داشت كه ذيلا به آنها اشاره ميگردد.

 

1- جنگ و مبارزه قدرت بين صاحبان اصلي انقلاب و ليبرالها ميبايستي در يك مقطع به نتيجه نهائي ميرسيدو اين نتيجه در ايستگاه اشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام به دست آمد و به حاكميت ليبراليزم كه بدنبال تحقق ارزشهاي غربي ودر بستر ارتباط با آمريكا بودند،پايان بخشيدند.
2- اين اقدام سياسي داراي بهره وري داخلي زيادي از لحاظ تقويت رهبري نظام شدو تب داخلي انقلاب را به ميزان بسيار بالائي افزايش داد به طوري كه حضرت امام (ره)اين پديده را در بعد داخلي انقلاب دوم ياد كردند.ابتدا امام از دانشجويان خواستند تا گروگانها را كه ابتدا 150نفر بودندو نهايتا به 52نفر رسيدند تا زمان استرداد شاه و اموالش نگه دارند.در واقع مبارزه جوئي عليه آمريكا به عنوان يك اصل اساسي انقلاب توسط مردم پذيرفته شدو آمريكا به عنوان شيطان بزرگ نامگذاري شد.در واقع هدف آمريكا اين بود كه از طريق اين پايگاه جاسوسي و تماس با گروه هاي مخالف داخلي ،براي شكننده كردن هرچه بيشتر پايه هاي نظام اسلامي و نهايتا تبديل حكومت انقلابي به يك حكومت دست نشانده طرفدار غرب مانند آنچه در كودتاي 28 مرداد32رخداد،اقدام كند.اما با اين اقدام سياسي ميتوان ادعا كرد كه مركز توطئه ها و كودتاها در ايران بسته شد.
3- اقدام سياسي دانشجويان خط امام باعث شد تا سياست خارجي آمريكا به كاملترين در جه از حقارت برسد به طوري كه كارتر رئيس جمهور آمريكا در نزد افكار عمومي خويش كاملا بي اعتبار شده بود.اين حقارتها زماني به اوج خود رسيد كه كارتر در اقدامات ذيل در جهت آزادي گروگانها ناكام ماند:

 

الف: توسل به كشورهاي اسلامي و سازمانهاي آزاديبخش و عدم توفيق آنها.
ب: توسل به نيروهاي ليبرال حاكم در ايران و اعزام رمزي كلارك دادستان وقت آمريكا جهت مذاكره با اعضاي شوراي انقلاب از جمله شهيد بهشتي كه توسط امام از ملاقات و مذاكره ممنوع شدند.
ج: تهديد اقتصادي ايران و توسل به شوراي امنيت و تحريم اقتصادي ايران كه توسط شوروي وتو شد.
د- سرانجام اقدام غير معمول نظامي و ماجراي طبس و رسوائي بزرگ ديگر براي آمريكا.
4- اهميت مثبت ديگر اين واقعه سياسي را مي توان در رفع اتهام چپگرايان به آمريكائي بودن انقلاب اسلامي ايران دانست،چرا كه تحليل آنها اين بود كه آمريكا بخاطر جلوگيري از يك انقلاب سوسياليستي ،انقلاب اسلامي ايران را هدايت كرده است
5- ايران به عنوان يك نمونه از كشورهاي جهان سوم به تمامي كشورهائي كه در يكي از دو مدار و حريم شرق يا غرب قرارداشتند ،نشان داد كه يك قدرت كوچك با تكيه بر مردم ميتواند يك ابر قدرت با پيشرفته ترين و مجهز ترين سلاحها را ولو براي مدت كوتاهي مستاصل كند.
6- اين كار يك اثر فرهنگي براي محققان و پژوهشگران شد.انتشار ناگهاني اسناد لانه جاسوسي آمريكا ، مستندترين و معتبرترين اخبار و اسناد را در اختيار محققان قرارداد.

 کلمات کلیدی : لانه جاسوسي ، تسخير ، فرهنگي

   پرینت مطلب

ثبت نظر