عنوان : بزرگداشت روز استاد

شرح تصویر : 16 ارديبهشت 94

تاریخ ثبت : ۱۳۹۹-۰۸-۰۷