عنوان : گراميداشت روز استاد





شرح تصویر : گراميداشت روز استاد در تاريخ 17 ارديبهشت

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸-۰۴-۲۹