عنوان : گراميداشت روز استاد

شرح تصویر : گراميداشت روز استاد در تاريخ 17 ارديبهشت

تاریخ ثبت : ۱۳۹۹-۰۸-۰۷