عنوان : بزرگداشت روز استاد

شرح تصویر : 16ارديبهشت 94

تاریخ ثبت : ۱۳۹۹-۰۸-۰۷