آثار بسم الله در وضو

امام صادق ع فرمودند : « هركس در حال وضو نام خداوند را بر زبان جاری كند تمام بدنش پاك گردد و وضویش تا وضوی دیگر كفاره گناهان اوست ما بین آن دو وضو »

(ثواب الاعمال ،ص40)


آثار وضو

رسول خدا ص فرمودند : « زمانی كه بنده ای وضو می گیرد ، چون صورتش را بشوید ، گناهان صورتش پاك می شود ، و آنگاه كه دست هایش را شستشو می دهد گناهانی كه با دست انجام داده بخشیده می شود و آنگاه كه مسح سر می كند گناهانی كه با سر مرتكب شده از بین می رود و چون پاهایش را مسح می كشد گناهان پاهایش پاك می گردد .»

(بحارلانوار ،ج80،ص316)


فلسفه وضو

امام رضا ع می فرمایند : « فرمان وضو برای این صادر شده كه بندگان ، هنگامی كه در پیشگاه خدا می ایستند و با او مناجات می كنند پاك باشند و دستورات او را به كار بندند ، از آلودگی ها و ناپاكی ها بركنار شوند ، علاوه بر این ها وضو خواب و كسالت را از انسان دور می كند و برای قیام در پیشگاه خداوند ، قلب آدمی از آن نور و صفا می یابد .»

(تفسیرنمونه ،ج4،ص292)


   1